rg

NM lag, tropp og duo/trio

12-14. april, Bergen

Om Rytmisk gymnastikk

Rytmisk gymnastikk er en estetisk idrett som bruker musikk og koreografi i alle sine program enten som individuelle gymnaster eller i tropp. Bevegelighet og rytme i utførelse av hopp, rotasjoner, balanse og akrobatiske elementer er grenens identitet i samspillet med et av de fem redskapene – ring, ball, køller, bånd og tau.

Ball er det elegante og lyriske redskapet, køller utfordrer koordinasjonen fordi det jobbes med to køller samtidig. Bånd er det mest iøynefallende redskapet hvor gymnasten tegner linjer i alle varianter i rommet. Med tau er hopp og sprang essensielt, mens ring har størst variasjon i valg av bevegelser og elementer.

Spørsmål og svar

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene vi blir stilt.

Man kan konkurrere individuelt eller i tropp. Rekrutter er 11-12 år og juniorer er 13-15 år (det året man fyller). Man blir senior fra og med det året man fyller 16 år.

Rekruttene konkurrerer etter et eget reglement som er bygd opp i trinn. Trinn 1 inneholder de mest grunnleggende vanskene og elementene. Trinnene bygger på hverandre og øker i vanskegrad. Alle skal kunne finne et trinn som passer sitt nivå.

I junior og senior kan man velge om man vil konkurrere i internasjonal klasse eller nasjonal klasse.

I internasjonal klasse er reglementet det samme som resten av verden og det er høye krav til både gymnaster og trenere.

I nasjonal klasse er reglementet forenklet, og kravene til gymnastene er noe redusert.

Komposisjon bedømmes av to dommergrupper: Vanskedommere vurderer antall og verdier av vanskene.

Artisteridommere vurderer kunstnerisk innhold, variasjon i kroppsteknikker og redskapsteknikker, samspill musikk og bevegelse, originalitet og vanskelige redskapsteknikker.

Utførelse dømmes av én dommergruppe, disse vurderer om gymnasten har riktig kroppsteknikk og redskapsteknikk, og trekker for feil gymnastene gjør.

Det er lov å benytte all form for orkestral musikk, inkludert stemmen brukt som instrument. Sang med ord er kun tillat der reglementet sier dette spesifikt. Det er ikke tillatt med spesielle lyder som kan assosieres med dyr, trafikkstøy etc. Gymnastens bevegelser skal tilpasses musikkens rytme og karakter. Det skal tilstrebes en harmonisk enhet mellom gymnast, musikk og bevegelse.
Om grenen - Rytmisk gymnastikk — Norges Gymnastikk og Turnforbund


Tilbake

rg
Kontakt
Epost